Newsletter
Home On Sale Composers Seach CD DVD Order About How To

Sterling   Start /CD-lables /Sterling

Tirfing - den "mytiska sagodikt" som skulle bli Stenhammars andra sceniska verk - bygger på Hervararsagan, där det berättas om kämpen Angantyr, hans dotter, sköldmön Hervor och Tirfing, svärdet med den magiska, allt förintande kraften. Det är ett vikingadrama, till vilket målarinnan, designkonstnären m.m.. Anna Boberg författat texten. Idén var hennes. An hon uppsökte Stenhammar for musiken tycks självklart.
Disc No: CDO-1033-2
Price: Sek. 185
Name: Wilhelm Stenhammar
Tirfing - Excerpts from the Opera

       

ComposerOpusMusicKey Performer
Wilhelm Stenhammar   Tirfing - Prelude Scene 1   Royal Opera Orchestra - Leif Segerstam
Ingrid Tobiasson, mezzo soprano
Carina Morling, soprano
Jesper Taube, baritone
Wilhelm Stenhammar   Tirfing - Prelude Scene 3
Wilhelm Stenhammar   Tirfing - Finale Scene Act 1
Wilhelm Stenhammar   Tirfing - Finale Scene Act 2
Wilhelm Stenhammar   Tirfing - Postlude

Toccata, 2002 Webmaster