Sterling prenumeration English, please

Bäste musikvän

Sterling skivbolag är fokuserad på romantisk musik och har över 95 produktioner som
speglar denna tidsepoken på ett utmärkt sätt. Väl inarbetade distributionsföretag nu mer
eller mindre kontinuerligt ombeställer skivor, vilket tyder på ett växande intresse för skivmärket.
I 15 år har undertecknad ägnar sig som bekant att leta fram okänd orkestermusik -företrädesvis
från 1800-talet och har nu arbetat upp ett antal förbindelser med nyckelpersoner inom alla faser
av musikproduktion från ide till butik.
Som jag tidigare vältaligt berättat rör det sig om en väldig, till stor del outforskad kulturskatt.
Det rör sig om i princip inspelningar av verk som aldrig tidigare funnits på CD och som bedömts vara
av så stort konstnärligt värde att de bör komma ut och bli kända för eftervärlden.

Det finns också en stor musikskatt i form av radioinspelningar som är sparade för eftervärlden hos
ett antal radiostationer i Sverige och utomlands. Dessa går ibland att få rättigheter till för utgivning
på CD. Nu finns en möjlighet att säkerställa en regelbunden utgivning av upp till 1 CD per månad vid
att få ett antal prenumeranter som svarar för en basupplaga.
Denna prenumerationen vill ske genom Toccata, ett postorderföretag vars innehavare Harald Hoff
vi samarbetar med.

Ingenting skulle glädja mig så mycket som om Du skulle vilja delta i detta projekt.
Priset per CD kommer att sättas till 120,-+ porto som betalas vid leveransen.
Jag ser fram emot Ditt ställningstagande och Du kan mycket väl nedanför anteckna Ditt intresse.
Se även Sterling Webplats om Du önskar information om tidigare inspelningar.Ja, jag tecknar mig härmed för ……ex av varje ny utgåva från Sterling.
Utgivningstakten beräknas upp till 1 CD varje månad.


Namn………………………………………………………………


Postadress…………………………………………………………


Postnummer:…………………………………… …………………


e-post adresse: ……………………………………………………Detta mail insändes till Sterling

Ps. Prenumeranter vill också ha möjligheten att beställa tidigare Sterling CDer
med rabatt (CD - 135 kr/ 2CD - 250 kr)
Toccata, 2013 Webmaster