Newsletter
Home On Sale Composers Seach CD DVD Order About How To

Sterling   Start /CD-lables /Sterling

Ludvig Norman (1831-85) var som tonsättare, dirigent, pianist och pedagog en av de ledande gestalterna inom den svenska 1800-talsmusiken. Han uppmärksammades tidigt som underbarn, framträdde 1843 första gången offentligt som pianist och improvisatör och utgav samma år ett häfte Sånger, komponerade vid 11 års ålder.
Genom att Norman i första hand ägnade sig åt de större instrumentala formerna hade han trots sina framgångar svårt att helt slå igenom som tonsättare, och verkligt populär kunde han inte bli i det samtida Sverige, där man främst omhuldade de små formerna, romansen, manskörsvisan och det lyriska pianostycket.
Disc No: CDS-1038-2
Price: Sek. 185
Name: Norman
Symfoni nr. 1 - 3

       

ComposerOpusMusicKey Performer
Ludvig Norman Op.22 Symfoni nr. 1 F major National Symphony Orchestra of South Africa - Mika Eichenholz
Ludvig Norman Op.55 Symfoni nr. 3 D minor

Toccata, 2002 Webmaster