Start /CD-lables /Sterling
Sterling
Disc No: CDS-1038-2 Ludvig Norman (1831-85) var som tonsättare, dirigent, pianist och pedagog en av de ledande gestalterna inom den svenska 1800-talsmusiken. Han uppmärksammades tidigt som underbarn, framträdde 1843 första gången offentligt som pianist och improvisatör och utgav samma år ett häfte Sånger, komponerade vid 11 års ålder.
Genom att Norman i första hand ägnade sig åt de större instrumentala formerna hade han trots sina framgångar svårt att helt slå igenom som tonsättare, och verkligt populär kunde han inte bli i det samtida Sverige, där man främst omhuldade de små formerna, romansen, manskörsvisan och det lyriska pianostycket. Man ansåg att det var i dessa genrer en tonsättare bäst kunde uttrycka både sin nationella och sin personliga egenart, och man värderade den spontana melodiska ingivelsen betydligt högre än den musikaliska konstfullheten, så mycket mer som man menade att symfonins form var uttömd med Beethoven.
Första satsen i Normans 1. Symfoni i F.dur, skrevs sommaren 1857.
Price: Sek. 159
Name: Norman
Symfoni nr. 1 - 3

Order    Stock ?
       
Subscribe to Sterling CD

ComposerOpusMusicKey Performer
Ludvig Norman   Symfoni nr. 1   National Symphony Orchestra of South Africa - Mika Eichenholz
Ludvig Norman   Symfoni nr. 3  

Toccata, 2002 Webmaster