Newsletter
Home On Sale Composers Seach CD DVD Order About How To

Sterling   Start /CD-lables /Sterling

Wilhelm Peterson-Berger hör till de få svenska tonsättare som blivit i egentlig mening "folkkära", men hans rykte vilar på endast en liten del av hans omfångsrika produktion, främst pianostycken och sånger. Sådana kompositioner betecknade han själv närmast som spånor ur sin tonsättarverkstad, ty hans mäl var de stora formerna, musikdramat och symfonin, där han kunde få möjlighet att formulera också en konstnärlig och mänsklig livsåskådning i toner.
Disc No: CDS-1006-2
Price: Sek. 185
Name: Wilhelm Petersson-
            Berger

       

ComposerOpusMusicKey Performer
Wilhelm Petersson-Berger   Symphony No. 1 'Baneret' B flat major Kungliga Hovkapellet - Leif Segerstam
Wilhelm Petersson-Berger   Symphony No. 5 'Solitudo' B minor

Toccata, 2002 Webmaster