Newsletter
Home On Sale Composers Seach CD DVD Order About How To

Sterling   Start /CD-lables /Sterling

Jacob Axel Josephson (1818-80) är numera mest känd som romanstonsättare och som en av dem som vid sidan av främst prins Gustaf, Gunnar Wennerberg och Ivar Hallström förde arvet från diktartmusikerna Geijer och Lindblad vidare. Han hade i början av sin bana stärre ambitioner än så, men som så många andra av tidens svenska tonsättare fick han inte något gehör for sina större verk och ägnade sig därför alltmer åt de mindre formaten - en parallell bland flera är förebilden Lindblad som i sin ungdom ville bli "en svensk Beethoven" men som i stället med sin stora sångproduktion fick nöja sig med tillnamnet "en svensk Schubert'.
Både Lindblads och Josephsons kynne låg nog också närmare det lyriska och idylliska, som lättare låter sig återspeglas inom romansens ram
Disc No: CDO-1003-2
Price: Sek. 185
Name: Jacob Axel Josephson
 

       

ComposerOpusMusicKey Performer
Jacob Axel Josephson Op. 4 Symphony E flat major Kungliga Akademiska kapellet - Per Åke Andersson
Jacob Axel Josephson   Festive March G major
Jacob Axel Josephson Op.8 Serenad   Elisabeth Söderström, soprano
Jan Eyron, piano
Jacob Axel Josephson Op.1 Tro ej Glädjen  
Jacob Axel Josephson Op.31 no.2 Sjung, Sjung, du underbara sång  
Jacob Axel Josephson Op.1 Stjernklart   Erik Säden, baritone
Stig Westerberg, piano
Jacob Axel Josephson   Islossningen   Rolf Leanderson, baritone
Christer Solén, tenor
Orphei Drängar
Gävle Radio Orchestra - Eric Ericson

Toccata, 2002 Webmaster