Newsletter
Home On Sale Composers Seach CD DVD Order About How To

Sterling Start /CD-lables /Sterling


Thansk to the collaboration with the Swedish National Archive of recorded Sound and Music Images, Sweden first gramophone records have been woken from their 'Sleeping Beauty' trance at EMI's central archive in Middelsex, UK. This is truly an echo from the 19th century. A mix of storytelling, Opera arias, folktunes and melodies paints a picture of the very first steps of music reproduction.
Disc No: CDB-1700-2
Price: Sek. 320 (2CD)
Name: Gramophone 1899
 

Order    Stock ?
       

ComposerOpusMusicKey Performer
Wadman, A   Min lilla vrå bland bergen   Bergström Terzett
Trad   Ingen annan har jag kär   Bergström Terzett
trad   Re'n i hafet   Bergström Terzett
Dannström, Isidor   Klara stjärna med ögon snälla   Bergström Terzett
Flöja, A. E.   Till Österland vill jag fara   Bergström Terzett
Monolog   Nya Prästen   Delsbostintan Brita, berättarska
Anon   Svensk bondvisa   Axel Sernquist, skådespelare
Trad   Ach, Wermland du sköna   Gustaf Wennman, tenor
Anon   Festvisa   Axel Sernquist, skådespelare
Anon   En annan gång   Axel Sernquist, skådespelare
Monolog   En kuggad värfvare   Axel Sernquist, skådespelare
Wennerberg, Gunnar   Gluntarne - Magisterms flamma   Gustaf Wennman, tenor
Trad   Per Svinahede   Gustaf Wennman, tenor
Peters, J   Rhenvinets lof   Gustaf Wennman, tenor
Wadman, A   Min lilla vrå bland bergen   Gustaf Wennman, tenor
Arlberg, F   Re'n tusen bråögda sippor   Gustaf Wennman, tenor
Anon   Väckaruret   Georg Hellström, varitéartist
Westling, August   På förstukvisten   Axel Sernquist, skådespelare
Arditi, Luigi   Afskedsskålen   Gustaf Wennman, tenor
Flotow, Friedrich von   Martha - Porterlieder 'Kan ni mig svara'   Oscar Bergström, baritone
Josephson, J   Stjärnklart   Oscar Bergström, baritone
Hallström, Ivar   Min sång   Oscar Bergström, baritone
Hallström, Ivar   Jag är ung   Oscar Bergström, baritone
Wenneberg, Gunnar   Jätten   Oscar Bergström, baritone
Lindblad, Otto   Studentsånger II - Sångfåglarna   August Svensson / Gustaf Wennman, tenor / Oscar Bergström, baritone / Jansson
Bellman, Carl   Fredmans epistel 75 - Skratta, mina barn ocg vänner   August Svensson / Gustaf Wennman, tenor / Oscar Bergström, baritone / Jansson
Wennergren, Gunnar   Gluntarna - Uppsala är bäst   Gustaf Wennman, tenor / Jansson, bas
Norlander, E   KomJohanna, kom   Carl Johnn, musikhandlare
Anon   O, du Amalia   Carl Johnn, musikhandlare
Hallström, Ivar   Bella Sorrentina   Birger Schücker, tenor
Wenneberg, Gunnar   Afsked   Oscar Bergström, baritone
Kjerulf, Halfdan   Mit hjerte og min lyre   Birger Schücker, tenor
Körling, August   Hvita roser   Oscar Bergström, baritone
Kjerulf, Halfdan   Längsel   Birger Schücker, tenor
Hervé, Florimond   Mam'zelle Nitouche - Kontraktsvisa   Carl Johnn, musikhandlare
Nicolai, Otto   Trinkenlied   Carl Johnn, musikhandlare
Anon   Gustaf, Gustaf   Carl Johnn, musikhandlare
Uby, Carl   Kalle Petterson   Carl Johnn, musikhandlare
Elling, Catharinus   Jeg vil ud   Carl Johnn, musikhandlare
Collan, K   Rose-Marie   Carl Johnn, musikhandlare
Monolog   En pianoauktion, med piano   Eduard Unge, skådespelare
Monolog   Komiska annonser   Eduard Unge, skådespelare
Monolog   Kärleksbrefvet   Eduard Unge, skådespelare
Monolog   Slaget vid Thermopyle   Eduard Unge, skådespelare
Monolog   Tro och vetande   Eduard Unge, skådespelare
Gastaldon, S   Förbjuden musik   Birger Schücker, tenor
Naumann, Johann Gottlieb   Gustaf Vasa - Ädla skuggor, vördade fader   Oscar Bergström, baritone
Arlberg, Fritz   Svärmeri   Birger Schücker, tenor
Trad   Mandom, mod och morska män   Oscar Bergström, baritone
Verdi, Giuseppe   La Traviata - Brännande blodets flamma   Birger Schücker, tenor
Mozart, WA   Die Zaubrtflöte - I dessa fridens bygder   Gustaf Sjöberg, bas
Peters, J   Rhenvinets lof   Gustaf Sjöberg, bas
Adam, Adolphe   O helga natt   Gustaf Sjöberg, bas
Naumann, J   Sångaren på vandring   Gustaf Sjöberg, bas
Myrberg, A   För länge se'n   Gustaf Sjöberg, bas
Norlander, Emil   Lottas Namsdag - O Charlotta, Charlotta   Carl Johnn, musikhandlare
Monolog   Olika benämningar på 'Drucken'   Eduard Unge, skådespelare
Monolog   Narrvisa   Eduard Unge, skådespelare
Monolog   Hur vet härrn det?   Eduard Unge, skådespelare
Monolog   Jo, Jo, men sa'n   Eduard Unge, skådespelare
Thomas, Ambroise   Mignon - Slummersång, Jag har sövt all sorg   Oscar Bergström, baritone
Verdi, Giuseppe   Il Trovatore - Ensam i vida världen   Birger Schücker, tenor
Berens, Herman   I ungdomens vår   Birger Schücker, tenor
Prins Gustav   Mina lefvnadstimmar stupa   Oscar Bergström, baritone
Götze, C   O sälla tid   Birger Schücker, tenor
Frieberg, Franz   Skogsfrun - Ljungby horn   Gustaf Sjöberg, bas
Collan, K   Fåfång önskan   Gustaf Sjöberg, bas
Monolog   Skolmästaren   Eduard Unge, skådespelare
Monolog   Afroismer   Eduard Unge, skådespelare
Mattei, T   Det är ej sant   Birger Schücker, tenor
David, Felicien   Lalla Roukh - Aria   Birger Schücker, tenor

Toccata, April 2006 Webmaster