Natanael Berg (1879-1957) tillhör den generation tonsättare som ibland kallas för tiotalisterna. De stod för nya strömningar i svensk musik i början av seklet och Bergs genombrottsverk Traumgewalten blev uppmärksammat för sin modernism. Här får vi även stifta bekantskap med den musikantiska symfonin Pezzo Sinfonico samt kantaten Höga visan. Olika verk som belyser den bredd Berg ägde i sin tonsättargärning.
Disc No: PSCD 721
Price: Sek. 174
Name: Natanael Berg
 

Order
       

ComposerOpusMusicKey Performer
Berg, Natanael   Traumgewalten, symfonisk dikt  
Berg, Natanael   Symfoni nr 4, Pezzo Sinfonico  
Berg, Natanael   Höga Visan - Kyssar give han mig  
Berg, Natanael   Höga visan - Jag besvär er, I Jerusalems döttrar  
Berg, Natanael   Höga visan - Se, det är Salomos bärstol  
Berg, Natanael   Höga visan - Du har tagit mitt hjärta, du min syster, du min brud  
Berg, Natanael   Höga visan - Jag låg och sov, dock vakade mitt hjärta  
Berg, Natanael   Höga visan - Vänd om vänd om du brud från Sulem  
Berg, Natanael   Höga visan - Ack att du vore såsom en min broder  
Berg, Natanael   Höga visan - Ty kärleken är stark såsom döden  

Toccata, Aug 2003 Webmaster